พยากรณ์สาร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๙

พยากรณ์สาร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๙

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ลิงค์ข้างล่างค่ะ