พบกับนักพยากรณ์จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 วันที่ 17 – 20 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศาลธนบุรี 10.00 – 15.00 น.

พบกับนักพยากรณ์จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 วันที่ 17 – 20 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศาลธนบุรี 10.00 – 15.00 น.

441A9FE8-C606-4C4A-A62B-3733E6EEF1DB 318BFE5B-E93B-435B-9D29-329909C8897C