ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบโล่บุคคลตัวอย่าง ผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสมาคมด้วยดีตลอดมา ประจำปี 2561 ในงานประชุมสามัญประจำปี 2561

ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบโล่บุคคลตัวอย่าง ผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสมาคมด้วยดีตลอดมา ประจำปี 2561 ในงานประชุมสามัญประจำปี 2561

6BE647E0-2E14-43E2-8F86-45F1FE934EAAEE8681E5-5FE2-497B-B105-4E7194E58E7F3D3EF520-6F16-4266-A5F1-DF65340E17F6FE39C0F0-9BA2-4F1D-9F81-4493F5BF9771EAB4C7BD-18F6-4FE1-ADE1-057866FDD78F09EE56F8-66D0-4F35-9602-DD6620F0DE7BB2DB08B3-10BB-45B7-B090-BC301F9BA25E7A361910-185D-4B30-A019-45B93A2EA8AF3CF88AA5-5303-418F-8359-4F3F8F7C322476CB22E4-1784-401C-919D-E7DF692C1BA8C13F23EC-84A6-4F0B-A733-5011C6D155028BA647D7-5AC8-4B87-A4CE-46A2CBF0B539A6170983-FFE0-4A2F-A355-E9BC7B40D7A54FAB6C65-A65C-462E-9429-2A09A6DB8E5E29C65ADE-B791-4839-9465-3B716C9070369F7E2A2D-3C3E-4143-926E-FB27E1B050632F063D49-E342-4444-835A-24235BDB8C24573F51BF-9BE3-4D41-A67E-326FED0A0265