นักพยากรณ์ดิโอลด์สยาม นำทีมโดย หัวหน้าทีม อ.ศุภรัศมิ์ ผ่องสุภา รดน้ำขอพรท่านนายกสมาคมโหร อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

นักพยากรณ์ดิโอลด์สยาม นำทีมโดย หัวหน้าทีม อ.ศุภรัศมิ์ ผ่องสุภา รดน้ำขอพรท่านนายกสมาคมโหร อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์68B67CED-EA25-455D-BAED-E67E435F703C 97122721-9C9A-455C-9D94-2AE29832C723 CF449273-FA68-4E2F-A28F-88D1D64EDCD9 9DCA8EF4-697F-4B87-AAAD-52119A0D67BD 7C7275C8-EDC5-44EE-AC89-7434C1D5C94A 502C48F8-2895-4E09-A5C8-7F58540CDDEE 683A4050-1BCE-4F6E-8B47-7DD904D835C5 5FF960A7-BD78-4911-B575-0B56EA17BA0E 4E2602CE-8400-4309-B242-3A65F0CD72A9 898623BE-8048-4B1B-B671-4308D91CD4A9 F82C9690-6358-44BB-A1F8-5212EDE77371 03B06B26-D5AF-485E-BF1E-EAF648050879 7065E404-AD7F-4CBE-94DB-06B29E47B85A FB339FF0-9964-404F-A53F-64769EFE9F14