คุณธนปรีดา (คุณเย้า) ผู้โชคดีในการตอบคำถามกับไลฟ์สดของสมาคมฯ มารับของที่ระลึกกระเป๋าผ้าตรา ๗๐ ปีสมาคมฯ แล้วค่ะ ยินดีด้วยน้า

คุณธนปรีดา (คุณเย้า) ผู้โชคดีในการตอบคำถามกับไลฟ์สดของสมาคมฯ มารับของที่ระลึกกระเป๋าผ้าตรา ๗๐ ปีสมาคมฯ แล้วค่ะ ยินดีด้วยน้า

96F6A40C-41D8-4149-86B1-F41A6BC9FD82