ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561

บันทึกเทปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ลุสิบสองสิงหาคมบรมนาถ

จักรีราชแม่ฟ้าไทยแห่งสยาม

ประชาราษฎร์สรรเสริญเทิดพระนาม

พระทัยงามเมตตาแก่แผ่นดิน

ไม่ว่าไปเหนือใต้หรือออกตก

จะลุยบกลุยน้ำหรือขวากหนาม

อุทกภัยมิหวาดหวั่นหรือครั่นคร้าม

ทรงติดตามปัดเป่าทุกข์พ้นชาติไทย

พระคุณแม่ของแผ่นดินช่างล้นเหลือ

ทรงเอื้อเฟื้อเสด็จเยี่ยมอย่างชิดใกล้

ทุกโครงการมีขึ้นเพื่อชาวไทย

เสโทไหลรดรินเร่งพัฒนา

ขออัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นิรมิตพิพัฒน์พรเกษมศรี

ปวงประชาแซ่ซ้องสดุดี

องค์ราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ 

นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

พร้อมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา 

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์