when it rains,it pours

when it rains,it pours

when it rains,it pours

เวลาฝนตกเป็นห่าใหญ่ เราจะเรียกฝนในลักษณะนี้ว่า it pours ก็ได้ แทนที่จะเป็น it rains ธรรมดา

ดังนั้น ถ้าจะแปลตรงตัว when it rains,it pours ก็จะแปลว่า เมื่อฝนตก  ฝนจะตกหนักไม่ลืมหูลืมตาเลย

แต่คำนี้ยังนำมาใช้เป็น คำอุปมาอุปไมย พูดขึ้นมาเสริมน้ำหนักว่า เมื่อเกิดอะไรขึ้น

ส่วนมากมักเป็นด้านที่แย่ๆ  ก็มักจะเกิดซ้ำเกิดซ้อน ทับถมเป็นทวีคูณ  ซึ่งก็ตรงกับคำสำนวนสุภาษิตไทย

ที่ว่า ผีซ้ำด้ามพลอย

ถ้าเราเจอเหตุการณ์ไหน  หรือลักษณะไหนก็ตาม  ที่ซวยแล้วซวยอีก ซวยซ้ำซวยซ้อน ก็ให้ใช้คำนี้นะคะ

อย่างไรก็ตามชีวิตคนเรา มีขึ้นมีลง ไม่มีทางที่จะซวยตลอดไป หวังว่า สมาชิกทุกๆท่านที่น่ารักในที่นี้

จะประสบความสุข,ความสำเร็จกันทุกท่านทุกคนค่ะ

หมอดู หัด สปีค