57 สุดยอดนักพยากรณ์ season 4 จากนิตยสารแพรว Fortune ปี 2017

57 สุดยอดนักพยากรณ์ season 4 จากนิตยสารแพรว Fortune ปี 2017
ท่านนายกสมาคม และนักพยากรณ์รวม 6 ท่าน
จากสมาคมโหรแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณนิตยสาร แพรว Fortune เป็นอย่างยิ่งค่ะ

dec282016-jpg-2dec282016-3dec282016-4dec282016-5dec282016-6dec282016-7dec282016-8