26 มิ.ย. 61 วันครบรอบ 71 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมชินูปถัมภ์

26 มิถุนายน 2561 วันครบรอบ ๗๑ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ท่านนายกสมาคมนำสมาชิกสักการะบูชาบูรพคณาจารณ์
ก่อนวันทำบุญอีกครั้ง ที่บ้านศิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรี 1 กค.2561 นี้ ค่ะ

AD73FFBF-7AEA-4231-BBBD-D08B0E242576 D08A7FD9-8D5D-4CEB-A1FB-42FE75BC86AB 951E8094-734B-44D0-98B9-EB8B05678301 38C0B24F-141C-4EB3-8052-9DB1CA029CDA B1D1E026-197F-46FD-BD56-173DD12B84DD BF118DD1-0D66-48DF-92BA-BC5445D025B1 F783B2AB-93CF-4BBC-9721-73DC9285A6DB D38D4F5A-513F-40E1-A145-D1981EA35591 FB1B960D-CD27-4120-BDD3-642207BF65F6 2230341C-820C-41EC-AF91-4FC76FCB519D 5AA084F6-0550-4353-937F-A52BB6C7CA44 A7DD29A1-7087-464A-A0FA-F380E13017EE BE038AD8-1456-4164-9501-762F6FC0AF6F B8358446-A64E-4980-90B0-2009C8A1D102 3D0585A1-8E11-4920-93CC-02FB3253438C A9E7010F-37CE-4B25-81AA-53021873F28C CE19A46B-6EBE-4EA0-AC45-A8C3AF5E2B79 3060ACC2-CEEE-457C-9B05-5E90E70B2080 04386D94-DD08-459A-B5CA-8CD8C39580CA B20F47D1-06F6-4EF2-9CB6-E47BE5E07EAF F761B468-F77F-438D-84E4-AF9892ACF00A EFF0C32A-4992-4DAE-9AF6-CB03D931D412 BD15023F-AA76-4A20-9EB0-63CBFB6E78FB 97A47C00-7490-4363-82EF-1B138C78D2E1