22 มิถุนายน 2561 ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคม เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT

22 มิถุนายน 2561 ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคม เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT

#ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

85819A07-9491-43DE-9695-58B08153503B 0D99A35B-C2CE-4C24-AB1E-D730C63FB6EB F55A4998-B1E5-4E1D-B287-DC8B5FB1E973