21 กย.62 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เริ่มเข้าอบรมกันอย่างเป็นทางการ กับ #โครงการพัฒนาศักยภาพหมอดูให้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต โครงการดีๆ ให้กับสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ