สมาคมโหรฯย้ายสถานที่เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

ประกาศ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จะทำการย้ายสถานที่เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ ไปที่

” โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์” ที่ตั้ง เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม. แขวงบางขุนพรหม. เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 (ใกล้ๆวัดใหม่อมตรส แยกประชาเกษม ติดคลองผดุงกรุงเกษม )

รถเมล์ที่ผ่าน สาย 53 12 ลงป้ายหน้าโรงเรียน
สาย 503 201 ลงสหประชาชาติ (UN)

หรือ รถที่ผ่านสถานที่ใกล้เคียง ตลาดเทเวศน์ คุรุสภา วัดตรีทศเทพ วัดใหม่อมตรส กระทรวงศึกษา บางลำภู ตึกสหประชาชาติ

Wat Makut School 1 Wat Makut School 2จากเดิมสอนที่ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ย้ายเนื่องจาก สถานที่เดิม ไม่สะดวกในการจอดรถ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ท่านนายกสมาคม และกรรมการ พิจารณาเห็นว่าควรย้าย เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการเดินทาง และมีที่จอดรถรองรับเพียงพอ

และนับว่าเป็นความโชคดีของสมาคม ที่ทางโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ตอบรับ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอท่านสมาชิก ช่วยประชาสัมพันธ์ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม 096 1045299 / 089 1509909