🔔ขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ร่วมงานไหว้ครูและมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2562 ♦️วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น