ใหม่ ! คอร์ส มิถุนายน 2565

เปิดสอนออนไลน์ ( ไลฟ์สด เฉพาะคอร์สเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 ) ท่านสามารถเข้าเรียนซ้ำได้เมื่อเปิดเรียนในชั้นเรียนปกติ

คอร์สวันเสาร์ อาทิตย์
เริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 3 เดือน

คอร์สวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์
เริ่มเรียน วันพุธที่ 8 พฤหัสบดีที่ 9 ศุกร์ที่ 10 

จันทร์ที่ 13  อังคารที่ 14  เดือน มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 3 เดือน

  • หลักสูตรวิชาละ 3,000 บาท สมาชิกแรกเข้า 300 บาท (ยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สมัครเรียนทาง Inbox เฟสบุคสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ไม่มีการบันทึกการสอน แต่ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนซ้ำในห้องเรียนได้ฟรี เมื่อเปิดเรียนปกติ