ในวาระดีถี ขึ้นปีใหม่ 2562

ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2562
อาจารย์ ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก
อีกทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอจงปกปักรักษา คุ้มครองผองภัย ให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคน และสมาชิกสมาคมโหรทุกท่าน
ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
ทั่วทุกคนเทอญ

73B1777B-A266-47A1-800D-083F85CD5B9F