โสฬสปุรำ

โสฬสปุรำ

สวัสดีค่า นำบทความมาฝากทุกๆคนค่ะ น่าสนใจไม่น้อย ลองอ่านกันดูนะคะ ว่าจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่า

โสฬสปุรำ

พ.อ.ประพิษ สุทธบุตร์ ธ.บ.นบท.
อดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

(บรรยายที่สมาคมโหรฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2513)

โสฬส แปลว่า พระยมโลก 16 ชั้น ถือกันว่าเป็นที่มีความสุขอย่างยอดยิ่ง

ปุรำ เป็นคำที่มาจาก ปุระ,บุระ แปลว่า ป้อม,หอ,วัง,เมือง

โสฬสปุรำ จึงหมายถึง ที่อยู่ที่อาศัยอันมีความสุขอย่างยิ่ง ถ้าได้ปฏิบัติไปตามหลักที่กำหนดให้ไว้

โสฬสปุรำ เป็นชื่อของคัมภีร์โบราณที่ไม่แพร่หลาย ผู้บรรยายได้รับมาจากครูบาอาจารย์โหรหลวง ได้พิจารณาคัมภีร์นี้แล้ว เห็นว่า เนื้อแท้ของคัมภีร์ก็คือ แผนผังการสร้างเรือนรั้ว และได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 16 ส่วน เท่ากับจำนวนของโสฬส

แต่ละส่วนบอกชื่อเป็นเมืองโบราณของประเทศอินเดีย แล้วระบุว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร

นอกจากนี้ก็มีเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องถึง โดยการคัดเลือกจากคัมภีร์ทักษาพยากรณ์

ตำราพรหมชาติเป็นต้น มาผสมผสานขึ้นเป็น คัมภีร์โสฬสปุรำ ดังมีสาระสำคัญต่อไปนี้

ก. การพิจารณาดิน

พิจารณาด้วยการดมกลิ่น

ขุดดินให้เป็นหลุมลึกประมาณ 2 ศอกเศษ แล้วเอาดินก้นหลุมมาดมกลิ่น

ถ้าดินมีกลิ่นคล้าย ดอกบัว ดอกสารภี ที่ดินนั้นดีอย่างอุดม

ถ้ามีกลิ่นคล้าย ดอกพิกุล ที่ดินนั้นดีมาก อยู่เย็นเป็นสุข

ถ้าดินมีกลิ่นคล้าย ดอกมะลิ ขนุนสุก ที่ดินนั้นดี อยู่จะมีลาภ

ถ้าดินมีกลิ่น เหม็น,เผ็ด,เค็ม ที่ดินนั้นเป็นอัปมงคล

2. พิจารณาด้วยการชิมรสเหงื่อไอดิน

รส ในข้อนี้แบ่งเเยกเป็น 4 รส คือ จืด ที่ดินนั้นดีเป็นมงคล หวาน ที่ดินดีปานกลาง อยู่อาศัยได้ เปรี้ยว ที่ดินนั้นไม่ดีอยู่แล้วจะเกิดทุกข์ภัย เค็ม ที่ดินนั้นอัปมงคล

วิธีที่จะชิมรสเหงื่อไอดิน ให้ขุดหลุมลึก ตามข้อ 1. ในเดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม ที่เป็นเดือนดินแห้ง เอาไม่ต้องสด ที่ไม่เปียกน้ำ ปูให้ติดก้นหลุม แล้วนำเอา

หญ้าคาสดที่สะอาดไม่เปียกน้ำทับกองบนใบตองทิ้งไว้กลางคืน เวลารุ่งเช้าหมอกหมดไม่มีน้ำค้าง เอาหญ้าขึ้นจะปรากฎเหงื่อไอดินติดอยู่บนใบตอง นำมาชิมรสเหงื่อไอดินนั้น

3. พิจารณาด้ยวการดูสิ่งของที่ฝังดิน

ขุดหลุมลึกตามข้อ 1. เอาไข่ไก่ที่ออกใหม่ 1 ฟอง ทองคำแปลว 1 แผ่น ด้วยสีเบญจรงค์ คือ ดำ แดง เขียว เหลือง ขาว ชนิดที่สีไม่ตกสีละ 1 ใจ เอาของทั้งหมด

ใส่ลงในหม้อดินใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ เอาผ้าขาวปิดปากหม้อหลายๆชั้น นำหม้อวางลงในก้นหลุมกบดินฝังไว้ 15-30 วัน จึงนำมาเปิดดูของในหม้อนั้น

ถ้าไข่ไก่ทองคำเปลวและด้ายเป็นปกติ ที่ดินนั้นดีมากอยู่แล้ว จะมีความสุขเป็นสวัสดิมงคล

ถ้าด้ายเป็นสีอื่น ที่ดินนั้นเป็นอัปมงคลอยู่ไม่ดีเลย

4. พิจารณารูปลักษณะของพื้นที่ดิน

รูปวงกลม อยู่เย็นเป็นสุข มีชัยชนะศัตรู

รูปมะนาวตัด อยู่ดีมีลาภ

รูปเรือ อยู่ดีมีความสุขจะได้เป็นใหญ่

รูปสี่เหลี่ยม อยู่ดีมีสุข

รูปสี่เหลี่ยม แต่ด้านหนึ่งเเคบ ด้านหนึ่งกว้าง อยู่ไม่ดีจะมีทุกข์

รูปสี่เหลี่ยมแต่มุนหนึ่งตัด อยู่ไม่ดี

รูปสามเหลี่ยม อยู่แล้วมีโทษมาก

ข. วันปลูกเรือน

วันอาทิตย์ จะมีความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ

วันจันทร์ จะมีความสุขสวัสดี

วันอังคาร จะพลัดพรากจากที่รักและที่อยู่อาศัย

วันพุธ จะอยู่เย็นเป็นสุข

วันพฤหัสบดี จะอยู่สุขสบาย

วันศุกร์ จะมีโชคลาภต่างๆ

วันเสาร์ จะโศกเศร้า โทมนัส

สรุปแล้วห้ามปลูกเรือนวันอาทิตย์ อังคาร และเสาร์ ซึ่งเป้นวันบาปเคระห์

ค.เดือนปลูกเรือน

เดือน 5 จะมีทุกข์หนัก จะมีภัยอันตราย

เดือน 6 จะสบาย คนต่างชาติจะให้โลภ จะมีทรัพย์สินมากทำลาย

เดือน 7 จะเสียทรัพย์สิน จะหมดตัว

เดือน 8 จะร้อนใจ ทรัพย์สินอยู่ไม่คง

เดือน 9 ยศศักดิ์จะมั่นคง จะเพิ่มพูนทรัพย์สิน

เดือน 10 จะต้องโทษทางอาญา จะเพิ่มพูนทรัพย์สิน

เดือน 11 จะถูกคนล่อลวง จะมีทุกข์ภัย

เดือน 12 จะมั่งมีเงินทองมาก มีช้าง ม้า วัว ควาย พาหนะ และมีบริวารผู้คน

เดือนอ้าย จะได้เป็นเศรษฐี

เดือนยี่ จะมีพวกพ้องสำหรับต่อสู้ศัตรู

เดือน 3 จะเกิดภัยลุกลามที่น่ากลัว

เดือน 4 จะอยู่เป็นสุขสบาย หายทุกข์โศก

ยังมีตอนต่อไปนะคะ โปรดคอยติดตามกันนะคะ ท่านสมาชิกที่น่ารัก ทุกๆท่าน