เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน ก่อนเริ่มเรียนมารดน้ำขอพรท่านนายกสมาคมร่วมกันค่ะ

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน ก่อนเริ่มเรียนมารดน้ำขอพรท่านนายกสมาคมร่วมกันค่ะ