เปิดคอร์สเรียนโหราศาสตร์หลายแขนง หลักสูตร 3 เดือน เริ่ม เดือน มิ.ย. – ส.ค. 61

เปิดคอร์สเรียนโหราศาสตร์ หลายแขนง 3 เดือนจบ เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ นำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพียงวิชาละ 3000 บาทเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม 02 903 8596 จ- พฤ 09 .30 – 15.30 น.
หรือโทร 096 104 5299 จ-อา เวลา 09.30 – 17.00 น.

จากซ้ายไปขวา อ.ณัฐพร ขจรพิพัฒน์ /อ.เฉลิมศักดิ์ ช่อโพธิ์ทอง/ อ.ธนัตถ์ จงจิตงาม / อ.สุวิทย์ โรหิตรัตน / อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ / อ.ศรุตาภักดิ์ แสงอ่อน / อ.ศรัณยธรณ์ โฆษิตจิโรภาส / อ.สุชาย จิรายุนนท์ / อ.อาคม ชูจันทร์

/ อ.ธนัชพงศ์ พุทธะไชยพงศ์ / อ.ศักดิ์ศิษฎ์ สถิตธนสาร / อ.โกวิท ลิยะมาพรสกุล / อ.ภัทรปพร บุญนวธนากุล / อ.อรนัท โพธิ์เขียว / อ.กองกาญจน์ ธนานัยพฤกษ์ / อ.ชลันทรี จันทร์คล้าย / อ.อนงค์ภัทร์ ชีพชัยอิสสะระ / อ.ณิชารัศมิ์ สิริแสงสว่าง / อ.ชัญญาพัชร์ กองชัยB91EF739-1D3F-41CE-A3A7-6FAEDF49BB2B