อ.โกวิท มอบเหรียญ ร.4 ครบรอบ 50 ปี และ อ.สุชาย มอบกรอบอันงดงามให้กับ สมาคมโหรฯ

เหรียญ รัชกาลที่ 4 สร้างเมื่อสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 50 ปี โดยท่าน อาจารย์
วรพรรณ เลาหะวิไลย นายกสมาคมโหร คนที่ 9

ท่านอาจารย์โกวิท ลิยะมาพรสกุล อุปนายก ท่านเห็นความสำคัญ ว่าสมาคมควรมีเก็บไว้คู่สมาคม จึงมอบคืนให้ อ .ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกคนปัจุบัน เพื่อเก็บไว้ที่สมาคมโหรฯ จำนวน 9 เหรียญ

และอาจารย์สุชาย จิรายุนนท์ ได้นำทั้งเหรียญรัชกาลที่ 4 และเข็มกลัดที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี ที่สร้างขึ้นในปี 2559 ไปใส่กรอบสวยงาม เพื่อเก็บไว้ที่สมาคมให้อยู่สืบต่อไป

ขอขอบคุณท่านนายก อาจารย์ ศิวนาถ และ อ.ทั้ง 2 ท่าน ที่เห็นความสำคัญ ที่จะเก็บเหรียญ และเข็มกลัดที่ระลึกนี้ ไว้เป็นสมบัติให้สมาชิกรุ่นหลัง ได้ศึกษา ชื่นชม ต่อไปในอนาคต70 years brooch Aj.Kovit-Coins Aj.Suchai-Frame Memorial Coin of King No.4