อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นำลูกศิษย์ไหว้ครูวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข คัมภีร์ตาทิพย์ ก่อนเริ่มเรียน

ก่อนการเริ่มศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะให้ลูกศิษย์ทุกคนไหว้บรมครู และอาจารย์เพื่อขอให้ท่านประสิทธิประสาทพร และเพื่อระลึกถึงคุณที่ท่านได้ค้นคว้าสืบสานวิชาโหรมาจวบจนถึงปัจจุบัน ให้เราได้ศึกษากันสืบไป

จากภาพ ท่านนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นำลูกศิษย์ไหว้ครูวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข คัมภีร์ตาทิพย์

7F170E02-B9A6-45F7-89CF-2E8AC690ADF9