อนุโมทนาบุญ กับ อ.ตรีเทพ พยากรณ์ (ศิษย์ครูตรีเทพ) ร่วมทำบุญ 5,200บาท เพื่อบ้านศิริวัฒนธรรม ราชบุรี ในโครงการปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มฯ กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

อนุโมทนาบุญ กับ อ.ตรีเทพ พยากรณ์ (ศิษย์ครูตรีเทพ) ร่วมทำบุญ 5,200บาท เพื่อบ้านศิริวัฒนธรรม ราชบุรี ในโครงการปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มฯ กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

FCBDE375-CFB5-4F55-8689-5A3EB65A223F