สายมู ต้องไป พลาดแล้วต้องรอเป็นปีนะคะ พบกับร้านสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุกวัน 15-24 พย 62 ในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี บัตรราคาเพียง 159 เท่านั้น