สาธุกับทุกๆ ท่าน ที่มาถ่ายภาพออร่า ที่งานกาชาด นะคะ ยอด บริจาค ออร่า 14,700 บาท ค่ะ (1 ท่าน 100 บาท) ขอบพระคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ให้เราได้ร่วมการกุศลในครั้งนี้