#สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ขอท่านสมาชิกทุกท่าน อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ 🙏🙏🙏

#สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

ขอท่านสมาชิกทุกท่าน อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

86490458_2397540620537361_4686409533025681408_o