สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอแสดงความเสียใจ กับการสูญเสีย อาจารย์ศิวกร อรรถธรรมากร เสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกในสมอง รวมอายุได้ 70 ปี

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอแสดงความเสียใจ กับการสูญเสีย
อาจารย์ศิวกร อรรถธรรมากร เสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกในสมอง รวมอายุได้ 70 ปี

ท่านเป็นอดีต กรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ 6 ปี (พ.ศ.2546-พ.ศ.2551)
อดีตที่ปรึกษา สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ 6 ปี (พ.ศ.2552-พ.ศ.2557)
สวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดทินกรนิมิต(ศาลา 2) อ.เมือง จ.นนทบุรี

โดยมีกำหนดงานดังนี้
สวดพระอภิธรรม วันที่ 3-7 กรกฏาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ประชุมเพลิงวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-16.59 น

65914782_2202490216709070_4497997430943383552_n