สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อของ อ.ธนัตถ์ จงจิตงาม กรรมการบริหาร ณ วัดเครือวัลย์ กทม. ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะ