สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงาน Citizen Dealers Convention 2016

 

ขอบคุณค่ะ ที่ไว้วางใจนักพยากรณ์ ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงาน Citizen Dealers Convention 2016

citizen-nov192016 citizen-nov192016-2