สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลร.10เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ขอพระราชทานโอกาสองค์นริศร
ธ อภิบาลพัฒนาช่วยราษฎร
ธ ดับทุกข์พสกนิกรทั่วทั้งไทย
ธ ทรงเป็นดั่งน้ำทิพย์มาสู่โลก
ให้คลายโศกไม่เศร้าจิตผ่องใส
ขออัญเชิญคุณพระศรีพระรัตนตรัย
ถวายพระพรนิรัติศัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม. ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

…………………………………………
.

ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคม เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT