ศาสตร์ความเชื่อ หรือโหราศาสตร์ ติดอันดับ 10 ธุรกิจดาวเด่น ปี 2561 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี สัมภาษณ์ อ.ชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการสมาคมโหรฯ ในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้

ศาสตร์ความเชื่อ หรือโหราศาสตร์ ติดอันดับ 10 ธุรกิจดาวเด่น ปี 2561 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี สัมภาษณ์ อ.ชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการสมาคมโหรฯ ในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้