วิชาไพ่ป็อกนิรมิต ศาสตร์ที่คนไทยคุ้นเคยมานาน และหาอาจารย์ที่ถ่ายทอดได้น้อยมากในปัจจุบัน สอนโดย #อาจารย์ภัทรปพร บุญนวธนากุล ผู้ที่มีใจมุ่งมั่นในการถ่ายทอดเป็นอย่างยิ่ง #วิชาไพ่ป็อกนิรมิต #สอนไพ่ป็อก #สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิชาไพ่ป็อกนิรมิต ศาสตร์ที่คนไทยคุ้นเคยมานาน และหาอาจารย์ที่ถ่ายทอดได้น้อยมากในปัจจุบัน สอนโดย #อาจารย์ภัทรปพร บุญนวธนากุล ผู้ที่มีใจมุ่งมั่นในการถ่ายทอดเป็นอย่างยิ่ง
#วิชาไพ่ป็อกนิรมิต #สอนไพ่ป็อก
#สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

64688815_2196250237333068_8444806719355224064_o 65130577_2196250173999741_7384571334845530112_o 65457694_2196250310666394_2750389355758485504_o