วิชาเลข 7 ตัว 11 ฐาน เป็นวิชาที่ อ อรนัท โพธิ์เขียว ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจาก ท่านอาจารย์สาทิศ กิตติธัช

วิชาเลข 7 ตัว 11 ฐาน เป็นวิชาที่ อ อรนัท โพธิ์เขียว ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจาก ท่านอาจารย์สาทิศ กิตติธัช ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ปัจจุบันท่านล่วงลับไปแล้ว

อ.อรนัท นับว่าเป็นศิษย์ ที่รับการถ่ายทอดมาได้อย่างครบถ้วน และตามต้นแบบ จึงเป็นวิชาที่ควรศึกษาอนุรักษ์ไว้ ท่านที่สนใจเรียนสอบถามได้ค่ะ

EE62D0F0-F676-4AC3-B085-EC27165FEEE8 7CFED4A6-146C-4089-BACC-74DF5B6F8165