วันนี้ท่าน อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ และ อาจารย์ชลันทรี จันทร์คล้าย ไปกราบ ท่านอาจารย์ธนกร สินเกษม ในงานไหว้ครูสถาบันโหราศาสตร์ฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม


วันนี้ท่าน อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ และ อาจารย์ชลันทรี จันทร์คล้าย ไปกราบ ท่านอาจารย์ธนกร สินเกษม ในงานไหว้ครูสถาบันโหราศาสตร์ฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม
7BB00DBC-9EBC-4C64-AC9A-F75E87F86973

C03F6D0C-0C3C-4BF0-A456-56F7E4540E6D