วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสมาคม รวมแสดงความยินดีกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เนื่องในวันฉลองครบรอบ 30 ปี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสมาคม รวมแสดงความยินดีกับ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เนื่องในวันฉลองครบรอบ 30 ปี

36DC9114-261A-435B-9D7E-3DC24FCE3421 B69E720E-759C-458F-A9F2-82575DB62298 3C85CBA8-222D-45C4-BE7D-9892AB6305F6 A762BFFE-5551-4476-B5FE-CE9C876D6717 4CE6193F-DB11-40D2-8467-F081557BFBBA C14FC793-25AE-449C-8D34-80065813F7FA