ลูกศิษย์เรียนหลักสูตรเร่งรัด วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข นำพวงมาลัยมาไหว้ครูกับท่าน อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ลูกศิษย์เรียนหลักสูตรเร่งรัด วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข นำพวงมาลัยมาไหว้ครูกับ ท่านอาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม ท่านอาจารย์นำขึ้นถวายบูชาบรมครู เพื่อเป็นศิริมงคลกับสมาคม และลูกศิษย์ให้มีแต่ความบริบูรณ์พูนสุขทุกท่าน ทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ

3C685A77-B74F-448E-9C50-1A6C341F99B9 4D853C9A-356A-4B0D-9538-29520510AD77 17D2AF0D-F8A2-42CE-AEBB-86A806F5E3FF FAF76DD3-7E5F-41B7-872A-15175B03FEBE