ลายเซ็นที่ควรหลีกเลี่ยง

ลายเซ็นที่ควรหลีกเลี่ยง

Aj.Nut-Problem Signature

วันนี้ นำต้วอย่างลายเซ็น มาเป็นแนวทางให่ค่ะ ว่าลายเซ็นแบบนี้

แนวนี้มีปัญหากับนาย และมักถูกดอง หรือมอบหมายงาน

แสนยากเย็นเข็ญใจ ให้รับผิดชอบ

ลายเซ็นตามตัวอย่าง 1 และ 2 มักส่งผลให้นาย มองเราว่าหัวแข็ง

ใจร้อน ควบคุมยาก เนื่องจากลายเซ็นธาตุไฟ เป็นลายเซ็นหยาง

มักทำให้เจ้าของลายเซ็น ดื้อรั้นไม่ยอมใครหน้าไหน

เชือมั่นในตนเองสุดๆ

ลายเซ็นที่ 3 นายไม่ปลื้ม เพราะลายเซ็นแบบนี้ นายจะมองว่า

คุณขาดความสามารถ และไม่มีความเด็ดขาด ขาดความเป็นผู้นำ

หากมอบหมายงานใหญ่ คงไม่สำเร็จเป็นแน่

ลายเซ็นที่ 4 นายจะไม่ปลื้ม เนื่องจากเจ้าของลายเซ็น มันเป็นคนพูด

มากกว่าทำ เจ้าโปรเจค แต่หาความสำเร็จได้ยาก

เป็นคนเครียด และเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

อย่างไรก็ดี แต่ลายเซ็นแบบที่ 1 2 และ 4 ข้อดีคือ

เป็นนักสู้ชีวิต แม้เจออุปสรรค ก็มักสู้ไม่ถอย จึงประสบความสำเร็จได้

ต้องผ่าฟันกันมากมาย อ.ขอแนะนำว่า ท่านที่เพิ่งเข้าสู่การเริ่มต้นการทำงาน

ยังเป็นพนง.บริษัท ไม่ควรเริ่มต้นเซ็นชื่อแบบนี้ค่ะ

แต่หากเป็นผู่บริหารแล้ว ยังพอทำเนา คราวหน้า

จะนำเสนอลายเซ็นดี ๆ ที่สร้างเสน่ห์

และทำให้มีคนรัก คนเมตตามาให้อ่านกันค่ะ

ชลันทรี จันทร์คล้าย