ร่วมบวงสรวงพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และบวงสรวงร้านสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ งานกาชาด สวนลุมพินี 15-24 พย 62