รางวัลชนะเลิศ ประกวดกลอน ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ ประกวดกลอน
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4385CBC0-C904-443A-B1DC-E84E6E2E0941