ระดมสมอง เตรียมออกร้านงานกาชาด สวนลุมพินี 23 พย. – 1 ธค. 2561 นี้ พบสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานกันนะคะ

ระดมสมอง เตรียมออกร้านงานกาชาด สวนลุมพินี 23 พย. – 1 ธค. 2561 นี้ พบสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานกันนะคะ

E021BD76-7AA2-4844-B0A3-C8CEF8CD37F0 9F2B1D62-9CA4-407A-869C-7C1490A9ABA0