มื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยท่านนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ พร้อมคณะ เดินทางไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี สมาคมโหรฯ ( 26 มิถุนายน )