พิธีกรรมฮินดูวิชาสะระวะเดวะปูชา 🕉สอนการทำหม้อกลัศบูชา 🕉สถาปณาองค์ประธาน ของผู้บูชา ปฏิบัติทำถวายได้ด้วยตนเอง

พิธีกรรมฮินดูวิชาสะระวะเดวะปูชา
🕉สอนการทำหม้อกลัศบูชา
🕉สถาปณาองค์ประธาน ของผู้บูชา
ปฏิบัติทำถวายได้ด้วยตนเอง

65158240_2196247807333311_7532931479618191360_n65263880_2196247883999970_7514632140093390848_n65442188_2196247830666642_1235417256448491520_n65872251_2196247913999967_6951237365499166720_n