พระอาจารย์ธำรงค์ กำลังเดช มอบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงฤดูหนาว ภปร. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหลวงพ่อพระพุทธโสธร แด่อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม

พระอาจารย์ธำรงค์ กำลังเดช มอบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงฤดูหนาว ภปร. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหลวงพ่อพระพุทธโสธร แด่อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม
เพื่อไว้เป็นมงคล สักการะบูชา ประจำสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สืบไป

สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

 79377529_2336747606616663_908399485913137152_o 79385181_2336747523283338_7975088802144190464_o 79810430_2336747476616676_6059414250030366720_o