พบกับหมอดูแม่นๆ ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดูดวงราคาพิเศษ 300 บาท และโปรโมชั่นบุฟเฟ่ราคาเกินคุ้ม พบกันได้ที่ โรงแรมโกล์ดออร์คิด ถนนวิภาวดี