ผู้คนหลังไหลดูดวงกันไม่ขาดสาย ทั้งนั่งรอคิว และเข้าแถวซื้อบัตรพยากรณ์การกุศล กันอย่างเนืองแน่น เพราะเพียง 159 บาท เท่านั้น 1 ปี มีครั้งเดียว