ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการกิจกรรม

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการกิจกรรม ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียนเชิญท่านเข้ารับใบประกาศแต่งตั้ง ในงานไหว้ครูของสมาคม วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

58B90B95-AFEE-4CAC-B243-81E4D621E5CE 544757A8-10DA-40CC-8222-4A67AADDDACF B3409745-2E01-4040-A20C-4FD85C80F56A 1829714D-D083-4234-B913-39E7BD58CDAE EE9204A8-D6C8-4D96-B034-6CD994B68073 138A9AD5-4D0A-4B73-AE55-72D72F5D0916 E3999415-62D7-49ED-9428-A34F4A795C85 D226D044-3D51-44B7-8816-A80881DC3C93