ประกาศเรื่องเงินจำหน่าย sticker

ประกาศค่ะ 📣📣

เรื่องเงินที่จำหน่ายสติ๊กเกอร์ ในงานโหราปาร์ตี้ ที่ผ่านมา สรุปรวมได้ 7,440 บาท ทางสมาคมจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ เพื่อทำกิจกรรมการกุศลร่วมกันต่อไป จะเป็นกิจกรรมใด ไว้สรุปกันอีกครั้งนะคะ
😄😄😄😄😄😄

ขอบคุณสมาชิกผู้ใจบุญใจดี พ่อยกแม่ยกทุกท่านค่ะ

😊😊😊😊😊