ประกาศงานไหว้ครูประจำปี ของ สมาคมโหรแห่งประเทศในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประกาศงานไหว้ครูประจำปี ของ สมาคมโหรแห่งประเทศในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2560 สถานที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ถนนกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานไหว้ครู ซึ่งสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน และปีนี้ได้อัญเชิญภาพอดีตนายกสมาคมโหรฯผู้ล่วงลับทุกท่าน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี และบุญคุณของทุกพระองค์ ทุกท่าน

รายละเอียดตาม จดหมายประกาศฉบับนี้

ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญ สมทบปัจจัย หรือ อาหารเครื่องดื่ม
แจ้งความจำนงค์
ได้ที่ อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม 081 450 5299
หรือ อ.ชลันทรี จันทร์ฺคล้าย 089 150 9909

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 008-2-977-34-1 ชื่อบัญชี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯdec32016