บรรยายโหราศาสตร์ ดวงชะตา 12 ราศี ปี 2561

ทีมงานสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานบรรยายโหราศาสตร์ดวงชะตา 12 ราศี ประจำปี 2561 และ พยากรณ์ดวงชะตา ให้กับ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอบคุณในความไว้วางใจค่ะ7114A9C7-717B-4822-A4C0-6E5F139C6235 CEA6E9A3-514D-4CFC-9E9C-E941FA9393AE 1651392A-07F5-4BDD-BAC4-71475F2BFA98 8B661B50-17CA-4F17-BDAF-515EBB7B346F 972C528C-BEF8-440A-80B5-700A5FBF6CFB D3B8AEF8-AD4C-4CFB-8D15-9D35AB9C79FD