บรรยายเรื่อง ดวงชะตา 12 ราศี ปี 2561 โดย อาจารย์ กองกาญจน์ ธนานัยพฤกษ์

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับงานอบรม บรรยาย ด้านโหราศาสตร์ ให้กับองค์กร และบริษัทห้างร้านต่างๆ
ติดต่อได้ที่ in box หรือ 0891509909 /02 9038593

จากภาพเป็นการบรรยายเรื่องดวงชะตา 12 ราศี ปี 2561 โดย อาจารย์ กองกาญจน์ ธนานัยพฤกษ์ ให้กับ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 25612C0F7BEE-6C10-447A-B80D-5376CE161327 0BDBC643-9B07-475F-98C3-E7B227CD938A