บรรยายเรื่องฮวงจุ้ยเพื่อที่อยู่อาศัย โชคลาภบารมี ที่บริษัทพิธานพาณิชย์

 

ทีมงานสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำทีมโดยอาจารย์อนงค์ภัทร์  ชีพชัยอิสสะระ  บรรยายเรื่องฮวงจุ้ยเพื่อที่อยู่อาศัย โชคลาภบารมี ที่บริษัทพิธานพาณิชย์ที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจค่ะ
April5,2017-4
April5,2017-2
April5,2017-3
April5,2017-5
April5,2017-6