บรรยายพิเศษ โหราศาสตร์จีน พบ หินเดินดาว

การบรรยายพิเศษ เรื่องโหราศาสตร์จีน พบ หินเดินดาว สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559
โดย อ. พัทธนันท์ เงินวิวัฒน์กุล และ อ.ณิชารัศมิ์ สิริแสงสว่าง